Brug af tromle

1. Striber.

Når striberne er færdig rykket tromles de 35-40 min. med savsmuld. Derefter ca. 30 min. uden savsmuld.

 

2. Kåbe/jakke samlet.

Når kåben/jakken er samlet og sværtet tromles den med savsmuld i 20-30 min. Derefter ca. 20 min. uden savsmuld.

 

3. Kåbe/jakke helt færdig foeret.

Kåbe/jakke lukkes med alt lukketøj og tromles ca. 20 min. uden savsmuld.

 

Eksempel med striber:

Striber lægges i tromle Et litermål fyldes med savsmuld og hældes i.
Den lukkede låge bruges altid ved savsmuld. Sæt begge låger i.  Gitterlåge bruges ved uden savsmuld.

Yderste låge sættes i .Særdeles vigtig. Skuffe tømmes efter brug.