MASKINENS PASNING OG PLEJE

 

Alle maskiner må smøres, også pelsmaskiner, kun Textima pelsmaskinen har automatisk oliesmøring, der dog af og til må påfyldes. Andre maskiner smøres jævnligt i de dertil afmærkede huller, og når låget skubbes til side, smøres de roterende dele dråbevis, aldrig for meget. Med længere mellemrum udskiftes kluden i bunden, hvor den overflødige olie har samlet sig.

Transporterskåle og hele maskinhovedet renses hver dag med pensel og klude. Kul udskiftes, og remmen afkortes når det skønnes nødvendigt.

De indvendige dele i maskinen skruer man ikke på. Det lader man en mekaniker ordne, hvis der er fejl at bemærke.

Maskintype nummer angiver om maskinen er til tykke, middel eller tynde sømme. FF som på billede er til tynde sømme og nåle. F til middel og C til tykke sømme. F.eks. CF middel tykke sømme.

FORSLAG TIL NÅLE OG TRÅD.

Maskintype:

Nåle størrelse:

Tråd nummer:

FF eller FFF

22 til 28

120 til 200

F

17 til 21

100 til 150

C

12 til 17

80 til 120

CCS, CCSF, CCSL, WS

 8 til 12

20 til 80

 PELSMASKINE TRÅDNING.

A: Tråden kommer fra trådgiver, hvor den er snoet om to gange, ses ikke på tegning.

B: Tråd føres under bøjle

C: Op over og mellem spændeskiver.

D: Ned gennem spiral øje.

E: Over skruen, skruen kommer ud når nålen føres frem. Bruger man håndhjulet, skal man køre bag ud.

F: Tråden føres ind i revnen, løft trykfoden, før tråden under nålen og løft den op i revnen på den anden side. Tråd nede fra og op.

Nåleskift: Den lange rille ned ad. Løsn skrue på side, ikke foran. Nålen føres vandret ind til den når bunden. Er den ikke langt nok inde, syer maskinen ikke.

Sting længde: Ude i siden af maskinen kan sting længden reguleres. 2-4 til mink, ræv, 4-8 til kanin, sæl, nutria. Disse tal er generelle, men en ræv kan være tykkere i skindet og dermed en større sting længde.

Spænding: Så stram at skindstykkerne ikke kan glide mod hinanden. Dog skal sømmen kunne presses ned, med bagsiden af en saks.

 

 

A