Skunktak - Taksøm

Klik på billeder - Tilbage til  syteknik

Skunktak, taksøm anvendes til vildledning af sammensyning, f. eks. overkrave midt bag eller revers + ombuk i overfalds underfald hvor hår går fra hinanden. Se også polsk søm.

Sy i hånd med et stærkt garn 70/3 med tætte faste kastesting. Takkens brede punkt skal syes ind i modsatte taks smalle bund. Man syer fra læderside med hår mod hår, disse skal selvfølgelig forblive på hårside.

Sømmen anvendes ligesom polsk søm på kraver og lignende, hvor hårene løber fra hinanden. Skindkanterne skæres fra 1 cm til 1,5 cm dybt ind, og hjørnerne skæres af.

Sømmen syes sammen ved at man syer takkerne ind millem hinanden, mærkerne skal passe nøje over for hinanden og sømmen syes med kastesting.

Denne søm fordrer megen nøjagtighed, og dermå intet sted være læderkant at se på pelssiden. Pas på bunden af hver tak og sy kun med kort tråd. Det betaler sig at slå en knude af og til i tilfælde af at tråden skulle knække.

Klik på billeder - Tilbage til  syteknik