Opmærkninger

tilbage

  Båndmærke stop 6-8 cm under krydset

Rykkeforskydninger.
   
   
Samlemærker  

 

Stopmærke