Minkkåbe på skrå

tilbage

Hårretning =
   
To punkter der skal passe =
Sorteringen skal flyde sammen med det lyse forover og det mørke for neden, ind i mellem skal ærmer så passes ind.
Før zweckning, laves mønstret om og indsnittene drejes ved de grønne pile.
Skindene skæres op i grotz og forsættes, dvs. et halvt skind på hver sin side af forstykker, ryg og ærmer overfor hinanden.
Grotz vender nedefter.
Forstykke linjer skal passe overfor hinanden i bredden af skindene midt for og midt ryg. Ærme linjer så vidt muligt foroven af ærmet